Szintetika Kft.

Szintetika Kft.
EN HU RO HR SI SK CZ

INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBECNÉ USTANOVENÍ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o činnosti společnosti Szintetika Kft. (Registrační číslo: 08-09-002364, sídlo: 9023 Győr, ulice Mészáros L. 5, daňové číslo: 10671478-2-08), na základě pravidel společnosti pro správu dat (dále jen "nařízení") a zákon CXII z roku 2011 o informacích o soběstačnosti a svobodě informací, pozměněný nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o správě osobních údajů fyzických osob. (Dále jen "zákon")

Účelem tohoto Prospektu je poskytnout informace o fyzických osobách, které jsou v kontaktu se společností, pokud jde o zpracování osobních údajů, které se jich týkají, o vnitřních pravidlech a opatřeních společnosti. Informace jsou veřejně přístupné na webových stránkách společnosti (gdpr.szintetikapartner.hu)

Předpis zachází s jednotlivými podnikateli, jednotlivými společnostmi jako s fyzickými osobami, takže se na ně vztahuje. Nevztahuje se však na právnické osoby a jejich údaje.

KTERÉ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY?

1. Kontaktní údaje zákazníků, kupujících, dodavatelů právnické osoby:

2. Kontaktní údaje o fyzických osobách, kupujících, dodavatelích a údaje vyžadovaných zákonem, aby Szintetika Kft. mohl přijmout a vydat zákazníkovi fakturu, dobropis a jiné související dokumenty.

3. Žádosti kandidátů na práci, životopisy, osobní údaje obsažené v žádosti, poznámky zaměstnavatele provedené během pohovoru se řeší během přijímacího procesu.

ZPRACOVÁNÍ DAT BĚHEM MARKETING ČINNOSTI:

4. Pravidelně vydáváme newsletter o našich akcích a firemních novinkách, které zasíláme našim velkoobchodním partnerům prostřednictvím e-mailu nebo poštou. Právním základem je příspěvek partnera prostřednictvím písemných nebo elektronických prostředků.

5. Pro naše partnery udržujeme B2B objednávkový a informační systém. Webový systém importuje a exportuje všechny údaje z integrovaného podnikového systému řízené se společností, takže na webovém systému nejsou zpracovány žádné samostatné údaje. Používání webového systému je omezeno heslem a je upraveno zákonem, takže přístup k partnerským informacím má pouze osoba, která má právo ve společnosti v souladu s podmínkami oddílů 1 a 2.

6. Pro prezentaci a propagaci naší exkluzivní kolekci poskytujeme informační webové stránky www.interiart.hu a www.interiart.eu. Kontaktní údaje partnerů, která vlastní celou kolekci (právnické nebo fyzické osoby) jsou dostupné na webové stránky (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) a jsou přístupné pro veřejnosti.

7. Prezentaci a propagaci našich produktů a služeb provádíme i na stránku www.facebook.com/interiart.hu.
Na návštěvníky stránky Facebook se týkají smluvní podmínky společnosti Facebook. Nezpracujeme osobní údaje publikované návštěvníky. Otázka nebo příspěvek na Facebooku nepředstavuje oficiální podanou stížnost. Při zveřejňování nelegálního nebo urážlivého obsahu můžeme člena vyloučit, vymazat komentáře. Nebudeme nést odpovědnost za škodlivý obsah, který uživatel publikuje nebo porušuje zákon.

ČINNOST ZPRACOVÁNÍ DAT

8. Pokud dodávka našich výrobků není provedena naším obchodním zástupcem, nebo náš produkt není osobně vyzvednuto, zašleme některé osobní údaje kurýrní službě za účelem použití poštovní nebo kurýrní služby. Rozsah osobních údajů jsou pouze doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Naše smluvní poštovní a kurýrní společnosti jsou v rámci Společenství, které jsou v souladu s právními předpisy Evropské unie o ochraně údajů, a tím zajišťují ochranu osobních údajů.
Prohlašujeme, že na základě údajů shromážděných během zpracování dat nezpracováváme profilování nebo automatizované zpracování dat a neděláme rozhodnutí. Naše společnost shromažďuje osobní údaje pouze v souladu s cíli a pravidly obsaženými v těchto pravidlech.

BEZPEČNOST DAT

9. Naše údaje jsou zachovány a chráněny na prostředcích přístupných a cenově dostupných MSP, abychom měli ochranu před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou nebo neoprávněným přístupem. Chráníme náš systém IT s virovou ochranou a firewallem. Osobní údaje registrované v naší společnosti jsou považovány za důvěrné a naši zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost. Osobní údaje, které mají k dispozici zaměstnanci, jsou omezeny na úrovně způsobilosti.

10. Incident osobních údajů je když zpracované údaje jsou náhodné nebo nezákonné zničeny ztracené, změnily s neoprávněným přístupem. Může se to stát ztraceným firemního notebooku, tableta nebo telefonu, jednoduché likvidace firemních papírů, neoprávněné kopírování, serverové, síťové a virové útoky.
Vše je třeba udělat, aby se předešlo incidentům. Zaměstnanci jsou povinni hlásit vedení, pokud zjistí incident v souvislosti s ochranou osobních údajů nebo jakoukoli událost související s ním. Nebezpečí v oblasti ochrany osobních údajů nebo slabé stránky zabezpečení může nahlásit každý na centrálním telefonním čísle nebo e-mailové adrese společnosti.
Ohlášený bezpečnostní incident okamžitě hlásíme příslušným zaměstnancům, partnerským společnostem (např. Smluvní dodavatel poskytující služby IT). Budeme zkoumat, zda jsou osobní údaje ovlivněny, pokud ano, oznamují se vlastníci osobních údajů. V co nejkratším čase začneme obnovit škody.

PRÁVA PŘÍSLUŠNÝCH OSOB

11. Výše uvedené osoby mají právo být předem informovány o zpracovávání s osobními údaji. V písemné podobě na mailovou adresu: office@szintetika.hu nebo poštou mohou požádat o informace o tom, které osobní údaje jsou zpracovávány, s touto cestou mohou požádat o vymazání, aktualizaci nebo omezení osobních údajů.
Práva a povinnosti stanovené v nařízení mohou být omezeno právními opatřeními Unie nebo členských států, jak je stanoveno v článku 23 oddílu 5 nařízení.
Dotyčná osoba má právo podat stížnost kontrolního orgánu.

ŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O ZPRACOVÁNÍ DAT

12. Budeme informovat osobu o dalším postupu v souvislosti se zpracováním osobních údajů do 1 měsíce. Vzhledem ke složitosti a četnost opatření může být administrativa prodloužena o dalších 2 měsíce, na které bude osoba informována v rámci jednoho měsíce. Opatření se provádějí bezplatně podle předpisů nařízení. Pokud je však žádost jednoznačně neopodstatněná nebo nadměrná, zejména její opakovatelnost, můžeme administrativu odmítnout nebo může účtovat administrativní částka ve výši 10 000 HUF.
Pokud máme pochybnosti o totožnosti osoby, která podala žádost, můžeme požádat o dodatečné informace k potvrzení totožnosti.


INFORMACE O OSOBNÍCH ÚDAJŮSzintetika Kft.office@szintetika.hu+36 96 618 200